Khóa học Kiểm thử phần mềm

Khóa học Kiểm thử phần mềm

Khóa học Kiểm thử phần mềm
Khóa học Kiểm thử phần mềm

Bạn sẽ học được gì

Hiểu về Kiểm thử phần mềm

Hiểu về qui trình phát triển phần mềm

Hiểu quy trình Kiểm thử phần mềm

Biết các kỹ thuật kiểm thử

Thiết kế kiểm thử và viết test case

Quản lý lỗi và các công cụ liên quan

Giới thiệu khóa học

  • Bạn biết gì kiểm thử phần mềm ?
  • Bạn yêu thích CNTT nhưng bạn không học chuyên ngành CNTT?
  • Bạn muốn làm việc trong ngành CNTT?

Khóa học được thiết kế theo chuẩn ISTQB và các kinh nghiệm thực tế trong dự án giúp bạn nắm được những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và được thực hành các công việc trong dự án.

Cung cấp những thông tin cơ bản nhất về nội dung, thời lượng học, cách thức áp dụng trong thực tế,...

Chia sẻ của bản thân giảng viên về những trải nghiệm đúc rút được từ thực tế cuộc sống

Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học & áp dụng những kỹ năng / kiến thức trong khóa học đối với mục tiêu cá nhân của học viên

Đặc biệt khóa học cung cấp nhiều ví dụ thực tế, để học viên có thể tiếp cận với kiến thức thực tế nhanh nhất.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan quy trình kiểm thử phần mềm

 Bài 1: Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

 Bài 2: 7 Nguyên lý trong kiểm thử phần mềm

 Bài 3: Quy trình phát triển phần mềm

 Bài 4: Quy trình kiểm thử phần mềm

 Phần 2: Test level (Các mức kiểm thử)

 Bài 5: Các test level được áp dụng trong dự án

 Phần 3: Test type (Các loại kiểm thử)

 Bài 6: Kiểm thử chức năng

 Bài 7: Kiểm thử phi chức năng

 Phần 4: Test case là gì? Làm thế nào để phát triển test case?

 Bài 8: Test case là gì? Làm thế nào để viết test case đầu tiên

 Bài 9: Thiết kế test case cho chức năng Login

 Phần 5: Các kỹ thuật thiết kế test case và các ví dụ thực hành

 Bài 10: Các kỹ thuật thiết kế test - Test design techniques

 Bài 11: Kỹ thuật kiểm thử Phân vùng tương đương

 Bài 12: Kỹ thuật kiểm thử Phân tích giá trị biên

 Bài 13: Cách kết hợp kỹ thuật phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên

 Bài 14: Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

 Bài 15: Kỹ thuật kiểm thử bảng thay đổi trạng thái (State Transition Table)

 Bài 16: Kỹ thuật kiểm thử Use case

 Bài 17: Ứng dụng các kỹ thuật để thiết kế test vào chức năng Google Registration

 Phần 6: Lỗi là gì, quản lý lỗi như thế nào

 Bài 18: Lỗi là gì? Quản lý lỗi như thế nào?

 Bài 19: Báo cáo test. Các phép đo cơ bản trong hoạt động kiểm thử

Học Online: Tại đây

Mshare

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí