KHÓA HỌC JAVASCRIPT TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO BẰNG TIẾNG VIỆT

KHÓA HỌC JAVASCRIPT TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO BẰNG TIẾNG VIỆT

KHÓA HỌC JAVASCRIPT TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO BẰNG TIẾNG VIỆT
KHÓA HỌC JAVASCRIPT TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO BẰNG TIẾNG VIỆT

Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn khóa học javascript cơ bản đến nâng cao bằng tiếng việt miễn phí trị giá 599.000 VND

Gồm 4 Phần: Từ dễ đến khó
+ Phần 1: Tìm hiểu về javasript 
+ Phần 2: Tương tác cơ bản với website
+ Phần 3: Thực hành làm ứng dụng nhỏ 
+ Phần 4: Tổng kết 

 

KHÓA HỌC JAVASCRIPT 

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải thành công !