KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN

Sau khi hoàn tất khóa học học viên sẽ được trang bị kiến thức vững chắc về ngôn ngữ lập trình JAVA. Từ đó học viên có thể tự nghiên cứu và phát triển thêm kỹ năng lập trình JAVA và tiến xa hơn là sử dụng JAVA để phát triển các ứng dụng phần mềm, ứng dụng web, ứng dụng mobile (Android).

Ngoài ra trong suốt khóa học này, học viên sẽ được hướng dẫn các bước để xây dựng một ứng dụng quản lý sách hoàn chỉnh. Thông qua việc xây dựng ứng dụng học viên sẽ biết và vận dụng được các kiến thức được học vào công việc thực tế.

Nội dung khóa học lập trình Java cơ bản:

 • Chương 01: bước đầu tiên tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình java cơ bản, tìm hiểu các khái niệm variable, constant, loop, condition, … xây dựng các ứng dụng và gameshow nhỏ
 • Chương 02: tìm hiểu khái niệm lập trình hướng đối tượng trong JAVA: class, object, inheritance, overloading, overriding, …
 • Chương 03: các kỹ thuật thao tác và xử lý trên mảng một chiều, mảng nhiều chiều, ma trận, …
 • Chương 04: tìm hiểu các exception, cách hạn chế và khắc phục exception
 • Chương 05: các kỹ thuật thao tác và xử lý trên CHUỖI nâng cao, sử dụng regular expression để lọc, kiểm tra và bóc tách chuỗi, …
 • Chương 06: lập trình hướng đối tượng nâng cao với abtract, interface, nguyên tắc chống phụ thuộc, …
 • Chương 07: sử dụng các bộ collection trong JAVA: ArrayList, LinkedList, HashMap, HashSet, TreeMap, …
 • Chương 08: Sử dụng Generics trong JAVA
 • Chương 09: sử dụng các class & thư viện mở rộng …

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Rèn luyện tư duy lập trình và tư duy giải quyết vấn đề trong thực tế
 • Nền tảng vững chắc về lập trình Java cơ bản
 • Nắm vững các kỹ thuật thao tác với Array và String trong thực tế
 • Nắm vững triệt để tinh thần của lập trình hướng đối tượng
 • Sử dụng linh hoạt các collecton trong vấn đề lưu trữ danh sách
 • Biết cách vận dụng các kiến thức đã học trong việc xây dựng ứng dụng trong thực tế
 • Dễ dàng chinh phục lập trình ứng dụng Android

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí