Khóa Học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp - Viết - Nói)

Khóa Học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp - Viết - Nói)

Khóa Học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp - Viết - Nói)
Khóa Học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp - Viết - Nói)

Bạn sẽ học được gì

Cải thiện kĩ năng làm bài thi một cách bài bản nhất

Có kiến thức nền tảng về các chủ đề trong bài thi IELTS

Nâng cao khả năng tăng điểm phần Ngữ pháp - Viết - Nói

Hướng dẫn phân tích đề thi và cách làm bài đạt điểm cao

Giới thiệu khóa học

Khóa học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 : Ngữ pháp - Viết – Nói, Giảng viên: Cô Nguyệt Ca cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học, người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng tiếng Anh, được thực hành làm bài thi IELTS ở mức độ thang điểm 5.0

Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến.

Bài học luôn bắt đầu bằng: phần từ vựng cơ bản theo chủ đề, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học.

Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Giáo viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài, và đáp án chi tiết.     

Nội dung khóa học

 Phần 1: Ngữ pháp

 Bài 1: Danh từ 1

 Bài 2: Danh từ 2_phần 1

 Bài 3: Danh từ 2_phần 2

 Bài 4: Động từ 1_phần 1

 Bài 5: Động từ 1_phần 2

 Bài 6: Động từ 2_phần 1

 Bài 7: Động từ 2_phần 2

 Bài 8: Tính từ & trạng từ_phần 1

 Bài 9: Tính từ & trạng từ_phần 2

 Bài 10: Tính từ & trạng từ_phần 3

 Bài 11: Các thì hiện tại - Present tenses_phần 1

 Bài 12: Các thì hiện tại - Present tenses_phần 2

 Bài 13: Các thì hiện tại - Present tenses_phần 3

 Bài 14: Các thì quá khứ - Past tenses_phần 1

 Bài 15: Các thì quá khứ - Past tenses_phần 2

 Bài 16: Các thì quá khứ - Past tenses_phần 3

 Bài 17: Các thì tương lai - Future tenses_phần 1

 Bài 18: Các thì tương lai - Future tenses_phần 2

 Bài 19: Thể bị động 1_phần 1

 Bài 20: Thể bị động 1_phần 2

 Bài 21: Câu bị động 2_phần 1

 Bài 22: Câu bị động 2_phần 2

 Bài 23: Câu bị động 2_phần 3

 Bài 24: Động từ khuyết thiếu 1_phần 1

 Bài 25: Động từ khuyết thiếu 1_phần 2

 Bài 26: Động từ khuyết thiếu 1_phần 3

 Bài 27: Động từ khuyết thiếu 2

 Bài 28: Các cách so sánh

 Bài 29: Câu đơn

 Bài 30: Câu ghép

 Bài 31: Câu ghép 2_phần 1

 Bài 32: Câu ghép 2_phần 2

 Bài 33: Câu phức_phần 1

 Bài 34: Câu phức_phần 2

 Bài 35: Câu phức 2_phần 1

 Bài 36: Câu phức 2_phần 2

 Phần 2: Định dạng bài thi nói

 Bài 37: Giới thiệu định dạng bài thi IELTS kỹ năng Nói_phần 1

 Bài 38: Giới thiệu định dạng bài thi IELTS kỹ năng Nói_phần 2

 Bài 39: HOW TO INTRODUCE ABOUT YOURSELF - STUDY - WORK - Giới thiệu bản thân - học hành - công việc_phần 1

 Bài 40: HOW TO INTRODUCE ABOUT YOURSELF - STUDY - WORK - Giới thiệu bản thân - học hành - công việc_phần 2

 Bài 41: YOUR FREE TIME- Nói về sở thích trong thời gian rảnh_phần 1

 Bài 42: YOUR FREE TIME- Nói về sở thích trong thời gian rảnh_phần 2

 Bài 43: HOLIDAYS - Nói về kỳ nghỉ_Phần 1

 Bài 44: HOLIDAYS - Nói về kỳ nghỉ_Phần 2

 Bài 45: TRANSPORT, SHOPPING - Nói về phương tiện đi lại, mua sắm

 Bài 46: READING, SHOPPING - Nói về sở thích đọc sách, chơi thể thao

 Bài 47: PART 1 MOCK TEST - Bài thi thử phần 1_phần 1

 Bài 48: PART 1 MOCK TEST - Bài thi thử phần 1_phần 2

 Bài 49: TOPIC CARD 1 - Thẻ chủ đề số 1_phần 1

 Bài 50: TOPIC CARD 1 - Thẻ chủ đề số 1_phần 2

 Bài 51: TOPIC CARD 2 - Thẻ chủ đề số 2_phần 1

 Bài 52: TOPIC CARD 2 - Thẻ chủ đề số 2_phần 2

 Bài 53: TOPIC CARD 3 - Thẻ chủ đề số 3_phần 1

 Bài 54: TOPIC CARD 3 - Thẻ chủ đề số 3_phần 2

 Bài 55: TOPIC CARD 4 - Thẻ chủ đề số 4

 Bài 56: TOPIC CARD 5 - Thẻ chủ đề số 5

 Bài 57: TOPIC CARD 6 - Thẻ chủ đề số 6_phần 1

 Bài 58: TOPIC CARD 6 - Thẻ chủ đề số 6_phần 2

 Bài 59: PART 2 MOCK TEST - Bài thi thử phần 2

 Bài 60: DISCUSSION 1 - Bài Thảo Luận 1_phần 1

 Bài 61: DISCUSSION 1 - Bài Thảo Luận 1_phần 2

 Bài 62: DISCUSSION 2 - Bài thảo luận 2

 Bài 63: DISCUSSION 3 - Bài thảo luận 3_phần 1

 Bài 64: DISCUSSION 3 - Bài thảo luận 3_phần 2

 Bài 65: DISCUSSION 3 - Bài thảo luận 3_phần 3

 Bài 66: PART 3 MOCK TEST - Bài thi thử phần 3

 Phần 3: Định dạng bài thi viết

 Bài 67: Giới thiệu định dạng bài thi Viết

 Bài 68: Task 1 overview - phần 1

 Bài 69: Task 1 overview - phần 2

 Bài 70: Line chart

 Bài 71: Bar chart

 Bài 72: Pie chart

 Bài 73: Table_phần 1

 Bài 74: Table_phần 2

 Bài 75: Diagram_phần 1

 Bài 76: Diagram_phần 2

 Bài 77: Maps

 Bài 78: Task 2 - Overview

 Bài 79: Analysing the topic

 Bài 80: Brainstorming for main ideas

 Bài 81: Writing an introduction

 Bài 82: Writing body paragraph 1 - Topic Sentence

 Bài 83: Writing body paragraph 2 - Supporting Sentences

 Bài 84: Writing body paragraph 3 - Put it all together

 Bài 85: Writing a conclusion

 Bài 86: IELTS Writing - FAQs

 Bài 87: IELTS Writing Review_phần 1

 Bài 88: IELTS Writing Review_phần 2

Google Driver

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí