Khoá học Công thức viết bài quảng cáo facebook đọc là mua

Khoá học Công thức viết bài quảng cáo facebook đọc là mua

Khoá học Công thức viết bài quảng cáo facebook đọc là mua
Khoá học Công thức viết bài quảng cáo facebook đọc là mua

Lợi ích từ khóa học

* Khóa học cung cấp kiến thức về PR trong truyền thông Marketing, học viên sẽ hiểu rõ về cách vận hành của kênh truyền thông PR với các kênh truyền thông khác như thế nào, biết vận dụng kiến thức để sản xuất bất cứ loại bài PR nào (bài PR doanh nghiệp, bài PR về sản phẩm, dịch vụ ...).

Đối tượng mục tiêu

  • * Dành cho sinh viên, chủ kinh doanh online, copywriter.
  • * Lĩnh vực: Marketing

Tổng quát

* Vấn đề học viên: (trong cuộc sống): thiếu tự tin vào khả năng viết…
(trong Marketing) : không hiểu sản phẩm/ dịch vụ, nghiên cứu khách hàng sai, không hiểu đúng bản chất bài quảng cáo Facebook, bí ý tưởng…
* Bức tranh của khóa học:
1/ Những vấn đề của học viên, giải pháp từ Khóa học viết bài quảng cáo Facebook.
2/ Bản chất của bài quảng cáo Facebook.
3/ Hai trường phái trong bài quảng cáo Facebook: lý trí và cảm xúc.
4/ 7 bước cho bài quảng cáo Facebook thu hút.
5/ Công thức viết bài quảng cáo Facebook.
6/ 3 điều chú ý quan trọng khi viết bài quảng cáo Facebook.

Yêu cầu của khóa học

  • * Giấy, bút, tập trung cao độ, nghiêm túc thực hành.

Công thức viết bài quảng cáo facebook đọc là mua

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải thành công !