Khóa Học C# Toàn Tập Từ Căn Bản Đến Chuyên Sâu Qua Dự Án Quản Lý Hệ Thống Chấm Công – Nhân Sự

Khóa Học C# Toàn Tập Từ Căn Bản Đến Chuyên Sâu Qua Dự Án Quản Lý Hệ Thống Chấm Công – Nhân Sự

Khóa Học C# Toàn Tập Từ Căn Bản Đến Chuyên Sâu Qua Dự Án Quản Lý Hệ Thống Chấm Công – Nhân Sự
Khóa Học C# Toàn Tập Từ Căn Bản Đến Chuyên Sâu Qua Dự Án Quản Lý Hệ Thống Chấm Công – Nhân Sự

Học viên sẽ học được gì sau khi học khóa học của bạn ?

 •  Nắm vững kiến thức lập trình C# Windown Form.
 •  Ứng dụng xây dựng được nhiều hệ thống quản lý khác tượng tự trên nền tảng Window Form C#.
 •  Sử dụng thuần thục Entity Framework cùng 1 số truy vấn linQ.

Đối tượng nên học khóa này là ai ?

 •  Bắt buộc bạn phải nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng mới có thể học khóa học này.
 •  Bắt buộc bạn phải nắm về cách truy vấn cũng như sử dụng thuần thục các ngôn ngữ truy vấn SQL. Đã từng làm việc với SQL server mới có thể học khóa học này.

Những yêu cầu trước khi học khóa học này ?

 •  Kỹ thuật lập trình tốt.
 •  Đã học qua lập trình hướng đối tượng (C#).
 •  Về SQLServer: Nắm các cú pháp truy vấn SQL như insert, update, delete. Cách tạo database.

Giới thiệu về khóa học

Hòa mình Hòa mình vào sự phát triển nhanh đến tột độ của ngành công nghệ thông tin hiện nay, nền công nghiệp lập trình phần mềm đã và đang khẳng định vị thế của mình trong giới cộng đồng. Tuy nhiên, việc công nghệ phát triển quá nhanh đã làm cho chất lượng sinh viên được đào tạo từ các trường Đại Học, Cao Đẳng không thể đáp ứng kịp thời với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao của các công ty trong và ngoài nước.

Với mong muốn xây dựng một đội ngũ lập trình vững mạnh, giàu kinh nghiệm thực tế, Myclass đã biên soạn khóa học “C# toàn tập căn bản – chuyên sâu – Dự án Quản lý hệ thống chấm công – nhân sự”. Đây là một trong những đề tài phần mềm phổ biến nhất hiện nay mà bất kỳ công ty lớn nào cũng cần phải có để quản lý được hệ thống nhân viên lên đến hàng trăm người. Nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của Microsoft C# cùng với mô hình lập trình kinh điển 3 Layer MyClass sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện phần mềm một cách chuyên nghiệp nhất từ khâu phân tích thiết kế cho đến công đoạn đóng gói và triển khai phần mềm .

Khoá học cung cấp đầy đủ cho các bạn từ kiến thức nền tảng nhất đến tất cả các kiến thức nâng cao của ngôn ngữ C#, từ phân tích yêu cầu đến  phân tích các chức năng qua các lược đồ quan hệ qua đó bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn cách thiết kế giao diện phần mềm và xây dựng các chức năng một cách chi tiết.

Khóa học được xây dựng trên nền tảng .net FrameWork 4.6.1 của Microsoft lập trình Window Form hướng đến giao diện metro UI mang cảm hứng mới mẽ. Các tính năng tiêu biểu của phần mềm: Chấm công, tính lương, in báo cáo, backup, restore đóng gói … hãy tham gia khóa học ngay hôm nay để được nhận mức giá ưu đãi các bạn nhé.

LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC 

 • Nắm vững kiến thức lập trình C# Windown Form. 
 • Ứng dụng xây dựng được nhiều hệ thống quản lý khác tượng tự trên nền tảng Window Form C#. 
 • Sử dụng thuần thục Entity Framework cùng 1 số truy vấn linQ.

Đề cương khóa học GỒM 10 chương 72 bài học 44 giờ 15 phút

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

 0/ SourceCodeSlideCSDL

 1/ GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC – LẬP TRÌNH WINDOW FORM.  

 2/ HƯỚNG DẪN CHẠY ỨNG DỤNG WINDOWN FORM ĐẦU TIÊN  

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ SỰ KIỆN – CONTROL VÀ THUỘC TÍNH MỘT SỐ CONTROL CƠ BẢN

 3/ GIỚI THIỆU FORM – MỘT SỐ THUỘC TÍNH CỦA FORM.  

 4 – 5/ GIỚI THIỆU MỘT SỐ CONTROL CƠ BẢN VÀ THUỘC TÍNH (CHECKBOX,RADIO,TEXTBOX,BUTTON…) – MỘT SỐ SỰ KIỆN THƯỜNG HAY THAO TÁC.  

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐƠN GIẢN (ỨNG DỤNG ĐẦU TIÊN)

 6/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN DIỆN. 

 7.1/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG CỘNG TRỪ NHÂN CHIA ĐƠN GIẢN.  

 7.2/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG CỘNG TRỪ NHÂN CHIA ĐƠN GIẢN. 

CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1 SỐ CONTROL LIÊN KẾT DỮ LIỆU

 8/ GIỚI THIỆU CONTROL LIST VIEW  

 9/ GIỚI THIỆU CONTROL TREE VIEW  

 10/ GIỚI THIỆU CONTROL COMBOBOX  

 11/ GIỚI THIỆU CÒN TROL LISTBOX 

 12/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SINH VIÊN ĐƠN GIẢN (KHÔNG CÓ KẾT NỐI CSDL)  

CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU VỀ ADO.NET – VÀ CÁC THÀNH PHẦN

 13/ GIỚI THIỆU VỀ ADO.NET 

 14/ TÌM HIỂU CÁC THÀNH PHẦN TRONG ADO.NET  

 15/ GIỚI THIỆU CONTROL DATA GRIDVIEW  

CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐƠN GIẢN MINH HỌA VỀ LIÊN KẾT DỮ LIỆU TỪ ADO.NET

 16/ THIẾT KẾ CSDL (SQL SERVER) VÀ TẠO GIAO DIỆN FORM QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN  

 17.1/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN KẾT CSDL BẰNG ADO.NET THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG THÊM XÓA SỬA 

 17.2/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN KẾT CSDL BẰNG ADO.NET THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG THÊM XÓA SỬA (tt) 

 17.3/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN KẾT CSDL BẰNG ADO.NET THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG THÊM XÓA SỬA (tt)  

 17.4/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN KẾT CSDL BẰNG ADO.NET THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG THÊM XÓA SỬA (tt)  

CHƯƠNG 7: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH 3 LAYER

 18/ GIỚI THIỆU MÔ HÌNH 3 LAYER 

 19/ THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3 LAYER  

 20/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER  

 20.1/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER (tt) 

 20.2/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER (tt)  

 20.3/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER (tt)  

 20.4/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER (tt)  

CHƯƠNG 8: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK LÀM QUEN VỚI CÁC TRUY VẤN

 21/ GIỚI THIỆU VỀ ENTITY FRAMEWORK  

 22.1/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK 

 22.2/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK Xem trước

 22.3/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK 

 22.4/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK  

 22.5/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK  

CHƯƠNG 9: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ MÔ HÌNH 3 LAYER – ENTITY FRAMEWORK

 23/ GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT YÊU CẦU – XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ USE-CASE, ERD.  

 24/ PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU. 

 25/HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3 LAYER – CÀI ĐẶT ENTITY FRAMEWORK. 

 26.1/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHỨC NĂNG CHO FORM CHÍNH. Xem trước 

 26.2/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHỨC NĂNG CHO FORM CHÍNH (tt). 

 26.3/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHỨC NĂNG CHO FORM CHÍNH(tt).  

 26.4/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHỨC NĂNG CHO FORM CHÍNH(tt).  

 26.5/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHỨC NĂNG CHO FORM CHÍNH(tt).  

 26.6/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHỨC NĂNG CHO FORM CHÍNH(phần cuối). 

 27/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN FORM HỒ SƠ NHÂN VIÊN. 

 28.1.1/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG CHO QUẢN LÝ NHÂN VIÊN ( From HSNV Chức năng Load dữ liệu MetroGrid).  

 28.1.2/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG FORM HỒ SƠ NHÂN VIÊN (Load dữ liệu Metro Combobox).  

 28.1.3/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG FORM HỒ SƠ NHÂN VIÊN (Xử lý đa tiến trình Thread).  

 28.1.4/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG FORM HỒ SƠ NHÂN VIÊN (Xử lý đa tiến trình Task).  

 28.1.5/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG FORM HỒ SƠ NHÂN VIÊN (Hướng dẫn xây dựng chức năng upload ảnh). 

 28.1.6/ Hướng dẫn sử dụng auto mapper xây dựng chức năng thêm nhân viên.  

 28.1.7/ Hướng dẫn xây dựng chức năng load thông tin nhân viên,trình độ và bảo hiểm. 

 28.1.8/ Hướng dẫn xây dựng chức năng cập nhật table Nhân Viên.  

 28.1.9/ Hướng dẫn xây dựng chức năng cập nhật table trình độ nhân viên. 

 28.1.10/ Hướng dẫn xây dựng chức năng cập nhật table bảo hiểm nhân viên. 

 28.1.11/ Hướng dẫn xây dựng chức năng xóa nhân viên dùng delete cascade để xóa dữ liệu tham chiếu

 28.1.12/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG TÌM KIẾM NHÂN VIÊN (SỬ DỤNG AUTOCOMPLETE)  

 28.1.13/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG PHÂN TRANG VÀ SẮP XẾP ĐỘNG 

 28.2.1/ Hướng dẫn xây dựng chức năng Import Excel  

 28.2.2/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG Export dữ liệu ra File EXCEL  

 28.3.1/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG LẬP HỢP ĐỒNG NHÂN VIÊN (IN REPORT) - Lưu ý: Có chỉnh sửa CSDL  

 28.3.2/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG LẬP HỢP ĐỒNG NHÂN VIÊN (sử dụng ReportViewer C#)

 28.3.3/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG LẬP HỢP ĐỒNG NHÂN VIÊN (sử dụng ReportViewer C# - TIẾP THEO) Xem trước 

 28.3.4/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG LẬP HỢP ĐỒNG NHÂN VIÊN (SỬ DỤNG CRYSTAL REPORT) Xem trước

 29.1/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHẤM CÔNG (phần 1: Chức năng xem bảng công sử dụng Views SQL) . 

 Bài 29.2: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG THÊM CÔNG.  

 29.3/ Hướng dẫn xây dựng chức năng cập nhật bảng công (Sử dụng Stored Proceduces) 

 30/Hướng dẫn xây dựng chức năng quản lý tăng ca, Phụ cấp Xem trước 

 31/ Hướng dẫn xây dựng chức năng tính lương nhân viên  60 phút

 Bài 32.1: Hướng dẫn xây dựng chức năng đăng nhập phân quyền p_1 ( Xây dựng CSDL)  20 phút

 Bài 32.2: Hướng dẫn xây dựng chức năng chức năng phân quyền p_2 (Xây dựng Class BLL,DAL ...)  

 BÀI 32.1: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG (ĐĂNG NHẬP – PHÂN QUYỀN – BACKUP – RESTORE).  

CHƯƠNG 10: TỔNG KẾT

 TỔNG KẾT KHÓA HỌC – BÀI TẬP LỚN

Học Online: Tại đây

Google Driver

Part 1

Part 2

Part 3

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí