KHÓA HỌC 52 BÀI HỌC VỀ LARAVEL-PHP-FRAMEWORK

KHÓA HỌC 52 BÀI HỌC VỀ LARAVEL-PHP-FRAMEWORK

KHÓA HỌC 52 BÀI HỌC VỀ LARAVEL-PHP-FRAMEWORK
KHÓA HỌC 52 BÀI HỌC VỀ LARAVEL-PHP-FRAMEWORK

Hướng dẫn xây dựng Website hoàn chỉnh với ngôn ngữ PHP thông qua việc sử dụng Framework PHP mạnh mẽ nhất hiện nay - Laravel 5.3

Giảng viên: Đặng Kim Thi - Giảng viên tại FPT APTECH

Bạn sẽ học được gì

Tạo ứng dụng web theo kiến trúc MVC: Ứng dụng tinh gọn, dễ dàng tuỳ biến và bảo trì

Thực hiện điều hướng trang web thông qua route của Laravel

Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống ORM có sẵn của Laravel

Tương tác với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng lệnh SQL 

Xây dựng website với toàn bộ các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, Truy Vấn 

Thiết lập và xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu thông qua các file PHP.

Tạo layout chung cho ứng dụng website

Từ làm một website ứng dụng ToDoList từ đầu tới cuối với đầy đủ tính năng thao tác với cơ sở dữ liệu

Giới thiệu khóa học

Khoá học này sẽ hướng dẫn bạn phát triển một website phần backend từ đầu tới cuối với ngôn ngữ PHP thông qua việc sử dụng Framework PHP mạnh mẽ nhất bây giờ là Laravel 5.3

Khoá học được thiết kế theo phương pháp Learning by Doing. Học thông qua làm. 

Thông qua những ví dụ những bài tập và đặc biệt là thông qua dự án cuối môn, bạn sẽ hiểu và làm được những việc sau:

 

 • Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh có tính tương tác với dữ liệu bằng PHP
 • Làm việc với Laravel Framework mới nhất
 • Xây dựng theo mô hình MVC
 • Sử dụng Eloquent ORM
 • Sử dụng SQL
 • Thiết lập template cho website với Blade Template
 • Xây dựng form để thu thập dữ liệu
 • Hiển thị dữ liệu
 • Tìm kiếm dữ liệu
 • Cập nhật và xoá dữ liệu
 • Định hướng trang web với Route

 

Kết thúc khoá học, nếu bạn làm được project của dự án, thì tôi tin là bạn đã sẵn sàng để làm công việc của 1 developer PHP ở mức độ thành thạo. Bạn hãy tự tin để bắt đầu một công việc mới nhé!

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khoá học

 Bài 1: Giới thiệu khoá học

 Phần 2: Thiết lập môi trường local

 Bài 2: Giới thiệu chung

 Bài 3: Cài đặt web server XAMPP

 Bài 4: Cài đặt IDE: PHP Storm

 Bài 5: Composer

 Bài 6: Git

 Bài 7: Tạo dự án Laravel

 Bài 8: Virtual Host

 Bài 9: Mở project trong IDE

 Phần 3: Định tuyến Route

 Bài 10: Giới thiệu về Route

 Bài 11: Tạo 1 route mới

 Bài 12: Route nâng cao

 Bài 13: Route có tham số

 Bài 14: Thách thức Route

 Bài 15: Giải pháp Route

 Bài 16: Uỷ quyền trong route

 Phần 4: Điều khiển Controller

 Bài 17: Giới thiệu về Controller

 Bài 18: Lỗi thường gặp với Controller

 Bài 19: Truyền tham số trong Controller

 Phần 5: Hiển thị View

 Bài 20: Giới thiệu về Blade Teamplate

 Bài 21: Tạo mới Blade Template

 Bài 22: Tạo mới 1 trang web

 Bài 23: Thách thức Blade Template

 Bài 24: Giải pháp Blade Template

 Phần 6: Làm việc với cơ sở dữ liệu

 Bài 25: Cấu hình PhpMyadmin

 Bài 26: Kết nối với cơ sở dữ liệu

 Bài 27: Tạo và xoá bảng

 Bài 28: Tạo và xoá cột

 Phần 7: Sử dụng lệnh SQL trong Laravel

 Bài 29: Thêm dữ liệu

 Bài 30: Truy vấn dữ liệu

 Bài 31: Cập nhật dữ liệu

 Bài 32: Xoá dữ liệu

 Phần 8: Xử lý dữ liệu với Eloquent ORM

 Bài 33: Đọc dữ liệu

 Bài 34: Tìm kiếm bản ghi

 Bài 35: Tìm kiếm nâng cao

 Bài 36: Thêm mới bản ghi

 Bài 37: Cập nhật bản ghi

 Bài 38: Xoá bản ghi

 Phần 9: Dự Án : ToDo List

 Bài 39: Khởi tạo dự án

 Bài 40: Cấu hình tên miền ảo

 Bài 41: Kết nối với cơ sở dữ liệu

 Bài 42: Tạo bảng Task thông qua migrate

 Bài 43: Tạo model Task

 Bài 44: Route cho ứng dụng

 Bài 45: Tạo master layout

 Bài 46: Tạo trang chủ Task

 Bài 47: Thực hiện validate trong Route

 Bài 48: Sửa trang thông báo lỗi

 Bài 49: Thêm mới Task vào database

 Bài 50: Hiển thị Task đã có

 Bài 51: Xoá Task hiện có

 Phần 10: Tổng kết

 Bài 52: Tổng kết khóa học

Học Online: Tại đây

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí