Kho Tàng Truyện Tiếu Lâm Việt Nam

Cuốn sách "Kho Tàng Truyện Tiếu Lâm Việt Nam" giới thiệu tới các bạn đọc những câu chuyện tiếu lâm thú vị, đặc sắc của Việt Nam, truyện không những nhằm đả kích tính tham lam, những cái lố lăng kệch cỡm của tầng lớp thống trị quan lại mà còn cười vui phê phán thói mê tín dị đoan, những đối xử vụng dại, ngờ nghệch trong đời sống xã hội.

Kho Tàng Truyện Tiếu Lâm Việt Nam

Cuốn sách "Kho Tàng Truyện Tiếu Lâm Việt Nam" giới thiệu tới các bạn đọc những câu chuyện tiếu lâm thú vị, đặc sắc của Việt Nam, truyện không những nhằm đả kích tính tham lam, những cái lố lăng kệch cỡm của tầng lớp thống trị quan lại mà còn cười vui phê phán thói mê tín dị đoan, những đối xử vụng dại, ngờ nghệch trong đời sống xã hội.

Kho Tàng Truyện Tiếu Lâm Việt Nam

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí