Kho bài giảng tiếng anh thí điểm lớp 10,11,12

Bộ Kho bài giảng tiếng anh thí điểm lớp 10,11,12 do Tủ sách luyện thi sưu tầm và tổng hợp là bộ tài liệu hay và quý dành cho các thầy cô giáo soạn bài, giảng bài cho các em học sinh khối THPT lớp 10 - 11 - 12. Toàn bộ tài liệu bằng Powerpoint có thể chỉnh sửa được, do đó rất thuận lợi cho các thầy cô giáo tham khảo và sử dụng.

Kho bài giảng tiếng anh thí điểm lớp 10,11,12

Bộ Kho bài giảng tiếng anh thí điểm lớp 10,11,12 do Tủ sách luyện thi sưu tầm và tổng hợp là bộ tài liệu hay và quý dành cho các thầy cô giáo soạn bài, giảng bài cho các em học sinh khối THPT lớp 10 - 11 - 12. Toàn bộ tài liệu bằng Powerpoint có thể chỉnh sửa được, do đó rất thuận lợi cho các thầy cô giáo tham khảo và sử dụng.

Kho bài giảng tiếng anh thí điểm lớp 10,11,12

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí