Kaleko 205 Round Font Family

Kaleko 205 Round Font Family

Kaleko 205 Round Font Family
Kaleko 205 Round Font Family

Kaleko 205 Round Font Family

10 x TTF & OTF

Kaleko 205 Round is a rounded variation of Talbot Type font Kaleko 205. It's a well-balanced, versatile, modern sans, highly legible as a text font and with a clean, elegant look as a display font at larger sizes. The rounded terminals give it a friendly, approachable look. The Kaleko 205 Round family comprises of five weights and is closely related to Kaleko 105 Round. The most notable differences between the two variations are the two-storey lower case a and g in Kaleko 205 Round, where they are single-storey in Kaleko 105 Round.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí