JUSTBROADCASTER FOR YOUTUBE – VIDEO STREAMING YOUTUBE NGAY TRÊN MAC

JUSTBROADCASTER FOR YOUTUBE – VIDEO STREAMING YOUTUBE NGAY TRÊN MAC

JUSTBROADCASTER FOR YOUTUBE – VIDEO STREAMING YOUTUBE NGAY TRÊN MAC
JUSTBROADCASTER FOR YOUTUBE – VIDEO STREAMING YOUTUBE NGAY TRÊN MAC

 

JustBroadcaster for YouTube cho phép bạn Live Stream Youtube từ máy Mac của bạn. Bạn chỉ cần chọn nguồn Video để chèn vào template có sẵn và bắt đầu stream

Ứng dụng hỗ trợ Built in Camera USB, DV, HDMI Camera, hoặc Live stream ứng dụng nào đó trên màn hình, Bạn cũng có thể live stream iOS game, đơn giản chỉ cần kết nối iphone qua cổng lighting.

Feature for YouTube

  • We have created a fairly simple interface for you to publish your stream on YouTube. Just press a couple of buttons and your stream will be on YouTube.

JustBroadcaster_for_YouTube_2.0

Nguông Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải và cài đặt thành công !