JOBBY - DAY CARE AND KINDERGARTEN PSD TEMPLATE

JOBBY - DAY CARE AND KINDERGARTEN PSD TEMPLATE

JOBBY - DAY CARE AND KINDERGARTEN PSD TEMPLATE
JOBBY - DAY CARE AND KINDERGARTEN PSD TEMPLATE

Jobby is a clean PSD Template suitable for Day Care, Kindergarten, School, Online Courses, Education. You can customize it very easy to fit your needs.

1/ Features:

 • 30 Layered PSD’s
 • 6 Demo Homepage Layouts
 • Google Free Fonts
 • Active and Hover stats are included
 • Easily customizable Photoshop files
 • Every page is fully layered and organized with proper names
 • Clean and Modern Style
 • Pixel Perfect
 • 1170px Grid System

2/ Inside this package:

 • 01_HomePage_v1.psd
 • 02_HomePage_v2.psd
 • 03_HomePage_v3.psd
 • 04_Homepages_v4.psd
 • 05_Homepages_v5.psd
 • 06_Homepages_v6.psd
 • 07_AboutUs.psd
 • 08_Programs.psd
 • 09_GalleryGird.psd
 • 10_GalleryCobbles.psd
 • 11_GalleryMasonry.psd
 • 12_Event.psd
 • 13_404Error.psd
 • 14_ComingSoon.psd
 • 15_ContactUs.psd
 • 16_Classes.psd
 • 17_ClassesSingle.psd
 • 18_ClassSchedule.psd
 • 19_Teacher.psd
 • 20_TeacherSingle.psd
 • 21_Blog_Masonry.psd
 • 22_Blog_Standard_Right_Sidebar.psd
 • 23_Blog_Standard_Left_Sidebar.psd
 • 24_Blog_Standard_No_Sidebar.psd
 • 25_Blog_Single.psd
 • 26_ProductList.psd
 • 27_ProductSingle.psd
 • 28_MyAccount.psd
 • 29_Cart.psd
 • 30_CheckOut.psd

3/ Fonts

In this template, we use font from Google Font:

4/ Icons

5/ Images

All images we used in this template come from sources. They are very good sources for free images

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )  |   MegaNZ

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho khosinhvien.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: khosinhviencom
+ Email: nghiepnh@gmail.com

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí