Jet Smart Filters

Jet Smart Filters,Jet Smart Filters v2.0.0,Jet Smart Filters v2.1.1

Jet Smart Filters

The set of easy-to-use versatile AJAX filters to apply for custom posts, terms and WooCommerce products. 7 Smart Filter Variations. Discover a much faster way to filter the products and publications without refreshing the page

Google Driver   |  |   MegaNZ

Jet Smart Filters v2.0.0

Google Driver   |  |   MegaNZ

Jet Smart Filters v2.1.1

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí