Jessica Whitaker MONDAY Lightroom Preset

Jessica Whitaker MONDAY Lightroom Preset

Jessica Whitaker MONDAY Lightroom Preset
Jessica Whitaker MONDAY Lightroom Preset

the ‘monday’ single-serving from my red letter days preset pack.

a moody black & white filter that truly describes a monday at work after a weekend of play.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí