IONIC 3 MAKEUP BOOKING SERVICE - FIREBASE ADMIN

IONIC 3 MAKEUP BOOKING SERVICE - FIREBASE ADMIN

IONIC 3 MAKEUP BOOKING SERVICE - FIREBASE ADMIN
IONIC 3 MAKEUP BOOKING SERVICE - FIREBASE ADMIN

onic 3 Makeup Booking Service - Firebase Admin is a full and complete mobile application built with ionic 3 framework, Angular 5 and Firebase. The application consist of Customer Frontend and Admin backend dashboard.

The application display makeup services and makeup products which user can browse and book appointment or order for product.It also include three payment method, Paypal payment, Bitcoin payment and cash on delivery.

The Admin Dashboard is used to manage services, bookings, Orders, products and users.The application is built for Android, iOS and Windows Phone.


View Demo version apk

Customer  https://drive.google.com/file/...

Admin Dashboard: https://drive.google.com/file/...

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí