Ink Monoprint Poster Photoshop Action

Ink Monoprint Poster Photoshop Action

Ink Monoprint Poster Photoshop Action
Ink Monoprint Poster Photoshop Action

FEATURES:

  • Different result every time!
  • Custom square design frequency
  • 1800px and 3600px height image output


    WHAT’S INCLUDED:

  • 1 .atn file (Action)
  • 1 .pat file (Pattern)
  • 1 Video tutorial (YouTube)
  • 1 Help file 

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí