I’M BLOGGER – 50 LIGHTROOM PRESETS

I’M BLOGGER – 50 LIGHTROOM PRESETS

I’M BLOGGER – 50 LIGHTROOM PRESETS
I’M BLOGGER – 50 LIGHTROOM PRESETS

Presets for various scenarios, warm, street, food, style, taking a trip to make your summer seasonmuch more vibrant and remarkable.

What you will Get:

* A Zip File including 50 Lightroom Preset files (. lrtemplates) * Assist txt and jpg file

Indcluded:

I\’m blog writer 1 – Tanned skin I\’m blog writer 2 – Cinematic tidy I\’m blog writer 3 – Just body I\’m blog writer 4 – Street design I\’m blog writer 5 – Street style2 I\’m blog writer 6 – Elegantstreet I\’m blog writer 7 – Style metropolitan I\’m blog writer 8 – Summertime selfie I\’m blog writer 9 – Classic street I\’m blog writer 10 – Elegant interior I\’m blog writer 11 – Food I\’m blog writer 12 – Food saturation I\’m blog writer 13 – Food contrast I\’m blog writer 14 – Grey city I\’m blog writer 15 – Cinematic color I\’m blog writer 16 – Cinematic gray I\’m blog writer 17 – Cinematic intense I\’m blog writer 18 – Sunshine I\’m blog writer 19 – Choco kid I\’m blog writer 20 – Sundown tourist I\’m blog writer 21 – Matte I\’m blog writer 22 – Faded I\’m blog writer 23 – Hight contrast I\’m blog writer 24 – Design I\’m blog writer 25 – B/W I\’m blog writer 26 – On the beach I\’m blog writer 27 – On the beach2 I\’m blog writer 28 – On the beach3 I\’m blog writer 29 – On the beach4 I\’m blog writer 30 – On landscape I\’m blog writer 31 – On landscape2 I\’m blog writer 32 – Matte landscape I\’m blog writer 33 – Tidy white I\’m blog writer 34 – Harsh color I\’m blog writer 35 – Harsh color2 I\’m blog writer 36 – Inflammation I\’m blog writer 37 – Light correction I\’m blog writer 38 – HDR I\’m blog writer 39 – Reasonable color I\’m blog writer 40 – Soft light I\’m blog writer 41 – Foxy woman I\’m blog writer 42 – Vignette I\’m blog writer 43 – Tidycolors I\’m blog writer 44 – Without blue color I\’m blog writer 45 – Dream color I\’m blog writer 46 – Cinematic light I\’m blog writer 47 – So hot I\’m blog writer 48 – Golden skin I\’m blog writer 49 – Appeal design I\’m blog writer 50 – Picture

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí