IELTS Speaking Actual Tests and Suggested Answers (April - July 2020)

Cuốn sách IELTS Speaking Actual Tests and Suggested Answers (April - July 2020) chứa các bài kiểm tra nói thực tế của kỳ thi IELTS mới nhất năm 2020 với các câu trả lời mô hình. Tài liệu IELTS này sẽ cung cấp cho bạn các bài thực hành cần thiết cho bài kiểm tra Nói IELTS để có được điểm số cao trong bài kiểm tra IELTS mong muốn của bạn.

IELTS Speaking Actual Tests and Suggested Answers (April - July 2020)

Cuốn sách IELTS Speaking Actual Tests and Suggested Answers (April - July 2020) chứa các bài kiểm tra nói thực tế của kỳ thi IELTS mới nhất năm 2020 với các câu trả lời mô hình. Tài liệu IELTS này sẽ cung cấp cho bạn các bài thực hành cần thiết cho bài kiểm tra Nói IELTS để có được điểm số cao trong bài kiểm tra IELTS mong muốn của bạn.

Tham khảo thêm: IELTS Speaking Actual Tests 2020 and Suggested Answers (ebook+audio từ tháng January – May 2020)

Khóa học IELTS nói thực tế 2020 chứa các chủ đề nói IELTS 2020 với các câu trả lời được đề xuất. Khóa học cũng có âm thanh để bạn sẵn sàng cho bài kiểm tra nói IELTS 2020 của mình. Hầu hết các ứng viên thích đọc câu trả lời mô hình như một cách rất mạnh mẽ để có được điểm Band tốt nhất có thể khi họ đang chuẩn bị cho học phần nói IELTS. 

Ngay cả khi tiếng Anh của bạn không hoàn hảo, bạn có thể chuyển đổi điểm IELTS Band của mình bằng cách sử dụng cuốn sách này. Các câu trả lời mô hình được dự định là một hướng dẫn và các ứng viên nên sửa đổi các câu trả lời cho phù hợp với hoàn cảnh của riêng họ và thêm vào bất cứ khi nào thích hợp. Nói cách khác, các ứng viên nên cân nhắc sử dụng các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp trong cuốn sách này để giúp họ tạo ra câu trả lời của riêng mình.

IELTS Speaking Actual Tests and Suggested Answers (April - July 2020)

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí