Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập vật lý 10

Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập vật lý 10

Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập vật lý 10

Cuốn sách "Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập vật lý 10" của tác giả Nguyễn Phú Đồng giúp học sinh đối chiếu kết quả làm bài sau khi vận dụng bài học giải bài tập vật lí 10, giúp các em có ý thức tự giác học tập hơn, mang đến kết quả cao nhất.

Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phần:

PHẦN MỘT : CƠ HỌC

  • Chương 1. Động Học Chất Điểm
  • Chương 2. Động Lực Học Chất Điểm
  • Chương 3. Cân Bằng Và Chuyển Động Của Vật Rắn
  • Các Đề Kiểm Tra Học Kì I
  • Chương 4. Các Định Luật Bảo Toàn

PHẦN HAI : NHIỆT HỌC

  • Chương 5. Chất Khí 
  • Chương 6. Cơ Sở Của Nhiệt Động Lực Học
  • Chương 7. Chất Và Chất Lỏng . Sự Chuyển Thể
  • Các Để Kiểm Tra Học Kì II

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí