Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập tiếng anh 12

Cuốn sách "Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập Tiếng Anh 12" của tác giả Lưu Hoằng Trí biên soạn nhằm hướng dẫn các em phương pháp và cách làm các bài tập tiếng anh từ đó giúp các em học sinh hiểu rõ và nắm vững hơn những kiến thức tiếng Anh trong sách giáo khoa tiếng anh 12. Sách bám sát nội dung của 16 đơn vị bài học, mỗi bài có 5 phần: Reading, Speaking, Listening, Writing, Language Focus và các bài ôn tập Test Yourself.

Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập tiếng anh 12

Cuốn sách "Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập Tiếng Anh 12" của tác giả Lưu Hoằng Trí biên soạn nhằm hướng dẫn các em phương pháp và cách làm các bài tập tiếng anh từ đó giúp các em học sinh hiểu rõ và nắm vững hơn những kiến thức tiếng Anh trong sách giáo khoa tiếng anh 12. Sách bám sát nội dung của 16 đơn vị bài học, mỗi bài có 5 phần: Reading, Speaking, Listening, Writing, Language Focus và các bài ôn tập Test Yourself.

  • Reading: liệt kê các từ mới, giải thích nghĩa và cách sử dụng những từ này...
  • Speaking: giải thích nghĩa từ mới, giải thích ngữ liệu cần thiết để người học có thể dễ dàng thực hiện các yêu cầu giao tiếp trong bài...
  • Listening: cung cấp bài nghe và bài dịch, giải thích nghĩa các từ mới...
  • Writing: hướng dẫn người học xây dựng dàn ý để hình thành bài viết...

Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập tiếng anh 12

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí