Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 - Cao Cự Giác

Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 - Cao Cự Giác

Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 - Cao Cự Giác
Cuốn sách "Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 10" của tác giả Cao Cự Giác biên soạn nhằm giúp các em học sinh phương pháp, tư duy để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm hóa, cũng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực độc lập sáng tạo để đạt được kết quả cao nhất trong các kỳ thi đặc biệt là kỳ thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia.
 
 
Cuốn sách gồm các chương học bám sát theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
 
  • CHƯƠNG I: NGUYÊN TỬ
  • CHƯƠNG II: BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
  • CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HÓA HỌC
  • CHƯƠNG IV: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
  • CHƯƠNG V: NHÓM HALOGEN
  • CHƯƠNG VI: OXI – LƯU HUỲNH
  • CHƯƠNG VII: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí