Hướng dẫn giải giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số - Đặng Việt Đông

Hướng dẫn giải giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số - Đặng Việt Đông

Hướng dẫn giải giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số - Đặng Việt Đông

Cuốn ebook "Hướng dẫn giải giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số" của tác giả Đặng Việt Đông sưu tầm, tổng hợp, tuyển chọn và biên soạn nhằm giúp các em nắm chắc lý thuyết cốt lõi để giải các dạng bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của phần toán hàm số

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí