Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 10 Nâng Cao - Trần Trung Ninh

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 10 Nâng Cao - Trần Trung Ninh

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 10 Nâng Cao - Trần Trung Ninh

Cuốn sách "Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 10 Nâng Cao" của tác giả Trần Trung Ninh biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa hóa học lớp 10 ban nâng cao. Sách gồm 7 chương tương ứng với bảy chương của sách giáo khoa. Cấu trúc của mỗi chương gồm:

Tóm tắt lý thuyết

Các đề bài được sắp xếp theo thứ tự bài

Hướng dẫn giải

Tư liệu bổ sung.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí