Hướng dẫn giải bài tập hóa học 10

Hướng dẫn giải bài tập hóa học 10

Hướng dẫn giải bài tập hóa học 10

Cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập hóa học 10" được biên soạn theo chương trình chuẩn và sách giáo khoa hóa học lớp 10 ban nâng cao. Sách gồm 7 chương tương ứng với bảy chương của sách giáo khoa. Cấu trúc của mỗi chương gồm:

– Tóm tắt lý thuyết

– Các đề bài được sắp xếp theo thứ tự bài

– Hướng dẫn giải

– Tư liệu bổ sung.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí