Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10 Nâng Cao - Nguyễn Văn Lộc

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10 Nâng Cao - Nguyễn Văn Lộc

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10 Nâng Cao - Nguyễn Văn Lộc

Cuốn sách "Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10 Nâng Cao" do Nguyễn Văn Lộc làm chủ biên, bao gồm các chương, mỗi chương đều có các phần (tóm tắt lý thuyết, bài tập cơ bản, bài tập tương tự và nâng cao, đáp số và hướng dẫn giải)

Trong đó:

 

  • Tóm tắt lí thuyết: trình bày những vấn đề lí thuyết trọng tâm của chương trình mà các em cần phải hiểu và nắm vững.
  • Bài tập cơ bản: Trình bày lời giải của tất cả các bài tập sách giáo khoa, mỗi bài tập đều nêu đầy đủ các bước lập luận với căn cứ là các định nghĩa, định lí, tính chất đã học.
  • Bài tập tương tự và nâng cao: giới thiệu các bài taajpj cùng dạng với bài tập sách giáo khoa và ác bài tập nâng cao có đánh dấu * dành cho học ính khá, giỏi.
  • Đáp số và hướng dẫn giải: trình bày đáp số và hướng dẫn giải các bài tập ở phần 3.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí