Hướng dẫn fix lỗi cài game mod trên Android 6.0 trở lên

Hướng dẫn fix lỗi cài game mod trên Android 6.0 trở lên

Hướng dẫn fix lỗi cài game mod trên Android 6.0 trở lên
Hướng dẫn fix lỗi cài game mod trên Android 6.0 trở lên

Note

Android 6+ it is necessary to enable the storage write permissions in the app settings firstGo to Setting => App manager => Find game => Click it to enableWHEN U RUN GAME, IT WILL AUTO CREATE FILES MM_GB.txt ON SDCARD (STORAGE)SET DMG MULTIPLE = 1 TO COMPLETE TUTORIAL .WHEN YOU COMPLETE TRAINING, CHOOSE NUMBER YOU WANT .ENJOY MOD !!!

Dịch Tiếng Việt:

Android 6+ trước tiên cần phải bật quyền ghi lưu trữ trong cài đặt ứng dụng

Chuyển đến Cài đặt => Trình quản lý ứng dụng => Tìm trò chơi => Nhấp vào nó để bật

KHI U CHẠY TRÒ CHƠI, NÓ S AUTO TỰ ĐỘNG TẠO PHIM MM_GB.txt TRÊN SDCARD (BẢO QUẢN)

THIẾT LẬP NHIỀU DMG = 1 ĐỂ HOÀN THÀNH HƯỚNG DẪN.

KHI BẠN HOÀN THÀNH ĐÀO TẠO, CHỌN SỐ BẠN MUỐN.

THƯỞNG THỨC !!!

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn cài đặt thành công!