Hướng Dẫn Đọc Chu Dịch Dự Đoán Học

Hướng Dẫn Đọc Chu Dịch Dự Đoán Học

Hướng Dẫn Đọc Chu Dịch Dự Đoán Học
Hướng Dẫn Đọc Chu Dịch Dự Đoán Học

Sau khi cuốn "Chu dịch với dự đoán học" ra đời, tôi và ông Thiệu Vĩ Hoa đã lần lượt nhận được hơn bốn vạn bức thư của bạn đọc, nội dung thư gửi vì không ngoài hai loại: xin bói và xin học. Ở đây, tạm không nói về người xin bói, chỉ những gì người cầu học đề xuất cũng đã sôi nổi, lắm vẻ. Lúc đó, tôi đang lãnh nhiệm vụ Phó Trưởng ban thường vụ Hội Nghiên cứu dịch học tỉnh Thiểm Tây. Tôi đã nói vớiông Bàng Tài Hưng xem có thể viết cuốn sách "hướng dẫn học Chu dịch với dự đoán học" giúp cho người chưa hiểu về văn hóa trung quốc cổ có thể mau chóng đọc hiểu, biết được.

 

Mấy năm sau, "Sách hướng dẫn đọc Chu dịch dự đoán học" của Thiệu Vĩ Hoa" hoàn thành bản thảo. Sau khi đọc chúng tôi hết sức phấn khởi cảm thấy đạt được ý nguyện về cuốn sách này.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí