HT MENU PRO – WORDPRESS MEGA MENU BUILDER FOR ELEMENTOR

HT MENU PRO – WORDPRESS MEGA MENU BUILDER FOR ELEMENTOR,HT Menu Pro v1.0.3 – WordPress Mega Menu Builder for Elementor

HT MENU PRO – WORDPRESS MEGA MENU BUILDER FOR ELEMENTOR

HT Menu is an Elementor page builder addon to create the menu and mega menu for WordPress websites. It allows adding Elementor templates to build columns and use Elementor widgets to create a mega menu. It has the option to add individual menu width and sub-menu position.

HT Menu Pro Features:

  • Add Elementor Template under a menu.
  • Individual Menu Width Control Option.
  • Sub Menu Position.
  • Menu Icon Picker.
  • Menu Icon Color.
  • Menu Badge.
  • Menu Badge Color.
  • Menu Badge Background Color.

Google Driver   |  |   MegaNZ

HT Menu Pro v1.0.3 – WordPress Mega Menu Builder for Elementor

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí