HRM SAAS - Human Resource Management

HRM SAAS - Human Resource Management,HRM SAAS v4.1.1 - Human Resource Management

HRM SAAS - Human Resource Management
HRM SAAS - Human Resource Management
 1. Employees
 2. Department
 3. Awards
 4. Expense
 5. Holidays
 6. Attendance
 7. Leave Applications
 8. Leave Types
 9. Notice Board

Server Requirement

 • PHP >= 7.1.3
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • GD PHP Extension
 • Fileinfo PHP Extension

Google Driver   ||   MegaNZ

HRM SAAS v4.1.1 - Human Resource Management

Google Driver  |  MegaNZ  Up-4ever  |  Zippyshare Prefiles | NitroFlare | Rapigator | Katfile

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí