HRM - Employer Zone : Ultimate Human Resource Manager

HRM - Employer Zone : Ultimate Human Resource Manager

HRM - Employer Zone : Ultimate Human Resource Manager
HRM - Employer Zone : Ultimate Human Resource Manager

Employer zone is a web based human resource management application, which can be used to maitain the records of human resource of your organization. It is a light weight application which is focused to maintain the records with ease.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí