Học Tốt Ngữ Văn 9 Tập tập 1+2 (chương trình mới)

Học Tốt Ngữ Văn 9 Tập tập 1+2 (chương trình mới)

Học Tốt Ngữ Văn 9 Tập tập 1+2 (chương trình mới)

Cuốn sách "Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 Tập 1 + 2" (chương trình mới) do Lê Thị Mỹ Trinh và Trần Lê Hân biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 9 trả lời hệ thống các câu hỏi, hướng dẫn làm bài tập đồng thời đưa vào một số bài văn tham khảo, những đề văn mở  nhằm giúp các em có thể tự học tốt môn Ngữ văn một cách chủ động, sáng tạo.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí