Hóa học vô cơ tập 1 - Hoàng Nhâm

Hóa học vô cơ tập 1 - Hoàng Nhâm

Hóa học vô cơ tập 1 - Hoàng Nhâm

Cuốn sách "Hóa học vô cơ tập 1" của tác giả Hoàng Nhâm là cuốn thứ nhất trong bộ ba tập về Hóa học vô cơ. Tất cả các chủ đề và kiến thức của hóa học vô cơ đều gói trọn trong bộ sách này.

 

Hóa học vô cơ tập 1 – Nội dung cơ bản: Đại cương hóa vô cơ
Chương 1: Những khái niệm cơ bản của hóa học
Chương 2: Cấu tạo nguyên tử
Chương 3: Cấu tạo phân tử
Chương 4: Cấu tạo chất
Chương 5: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố
Chương 6: Nhiệt hóa học và nhiệt động hóa học
Chương 7: Động hóa học
Chương 8: Cân bằng hóa học
Chương 9: Dung dịch
Chương 10: Hóa học và dòng điện

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí