Hóa Học Cơ Bản Và Nâng Cao 10 - Ngô Ngọc An

Hóa Học Cơ Bản Và Nâng Cao 10 - Ngô Ngọc An

Hóa Học Cơ Bản Và Nâng Cao 10 - Ngô Ngọc An

Cuốn sách "Hóa Học Cơ Bản Và Nâng Cao 10" do tác giả Ngô Ngọc An biên soạn nằm trong bộ sách Hóa học cơ bản và nâng cao từ lớp 8 cho đến lớp 12, giúp các em hoàn thiện kiến thức và kỹ năng để giải các bài tập toán hóa học.

Nội dung sách được biên soạn thành 2 phần:

Phần 1: Tóm tắt kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa mới, đồng thời bổ sung các kiến thức cần thiết, mở rộng nâng cao. Sau mỗi phần tóm tắt lý thuyết đều có bài tập vận dụng và cuối mỗi chương đều có bài tập tổng hợp.

Phần 2: Hướng dẫn giải và đáp án của các bài tập tự luyện, mỗi bài tập đều đại diện cho các dạng bài để từ đó các em hình thành tư duy giải các bài tập hóa học một cách nhanh chóng.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí