Hỗ trợ mở rộng của Microsoft Office 2010 sẽ kết thúc sau một năm, chuyển sang Office 365 ProPlus

Hỗ trợ mở rộng của Microsoft Office 2010 sẽ kết thúc sau một năm, chuyển sang Office 365 ProPlus

Hỗ trợ mở rộng của Microsoft Office 2010 sẽ kết thúc sau một năm, chuyển sang Office 365 ProPlus
Hỗ trợ mở rộng của Microsoft Office 2010 sẽ kết thúc sau một năm, chuyển sang Office 365 ProPlus

Office 2010 sẽ kết thúc hỗ trợ vào ngày 13 tháng 10 năm 2020. Microsoft hôm nay nhắc nhở người dùng và tổ chức Office 2010 bắt đầu quá trình nâng cấp. Khi hỗ trợ kết thúc, Microsoft sẽ không còn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các sự cố, sửa lỗi cho các sự cố được phát hiện và sửa lỗi bảo mật cho các lỗ hổng được phát hiện. Microsoft khuyến nghị những điều sau đây thay thế cho Office 2010:

  • Office 365 ProPlus, phiên bản đăng ký của Office đi kèm với hầu hết các gói doanh nghiệp Office 365.
  • Office 2019, được bán dưới dạng mua một lần và có sẵn cho một máy tính cho mỗi giấy phép.

Microsoft nhấn mạnh rằng Office 365 Pro Plus đi kèm với một số tính năng hoàn toàn mới như XLOOKUP, Đồng tác giả và cộng tác, trợ lý Resume, Đọc chính tả, Inking, Thoại, 3D và hơn thế nữa.

Xem thêmCÀI ĐẶT VÀ KÍCH HOẠT OFFICE 2013/2016/2019 C2R + LITE V6.5.4 PHIÊN BẢN MỚI

Nguồn Kho Sinh Viên