High Hype Instagram Templates

High Hype Instagram Templates

High Hype Instagram Templates

High Hype Instagram Templates 2961566

– 1.13 PSD File

– 2.Smart Object ( Easy to put your image )

– Double Click on “image layer” (click twice layer icon on image grup)

 Google Driver  |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí