HDR SHARPEN - (Mobile,Photoshop&LR)

HDR SHARPEN - (Mobile,Photoshop&LR)

HDR SHARPEN - (Mobile,Photoshop&LR)
HDR SHARPEN - (Mobile,Photoshop&LR)

HDR SHARPEN Lightroom Desktop, Mobile Presets & XMP Photoshop File

A perfect preset to edit all your images in the Same style, making them look great together.

Details

  • Compatible with Windows or Mac
  • Works on RAW and JPEG images
  • Fully Compatible with Lightroom 4 - 7 + Both CC Versions
  • Compatible With Photoshop & mobile

This massive Collection contains 10 Lightroom Presets

  1. 10 Lightroom (lrtemplate Lightroom File )
  2. 10 ACR Presets (XMP Photoshop File)
  3. 10 Mobile Lightroom ( DNG Mobile files)
  4. help Tex File.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí