HDR LR Presets Mobile + Desktop

HDR LR Presets Mobile + Desktop

HDR LR Presets Mobile + Desktop
HDR LR Presets Mobile + Desktop

This is a set of professional presets for the Desktop Lightroom, Mobile Lightroom and Camera RAW filter.

Bring your photo processing to a new level, take photos for an Instragram or blog in the same style. Get professional photo processing results using the desktop Lightroom, mobile Lightroom or Photoshop. Just enjoy this magic!

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí