GRUNGE STYLE PHOTOSHOP OVERLAYS

GRUNGE STYLE PHOTOSHOP OVERLAYS

GRUNGE STYLE PHOTOSHOP OVERLAYS
GRUNGE STYLE PHOTOSHOP OVERLAYS

“Grunge Style Photoshop Overlays” INCLUDES:

• 30 Grunge Style Photoshop Overlays

• High Resolution (up to 6000*4000px 300 dpi)

• File Type - PNG

• Adobe Photoshop, Creative Cloud, GIMP, Paint Shop Pro, and any software that allows you to work with layers

• Fully compatible with JPG, TIFF, PNG and RAW Images (All Formats)

• Work on Mac and PC

• Lifetime FREE Product Updates

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí