GreatertThanGatsby - The Wet Plate Collection

GreatertThanGatsby - The Wet Plate Collection

GreatertThanGatsby - The Wet Plate Collection
GreatertThanGatsby - The Wet Plate Collection

Classic collection replicates the process of the mid to late 1800s.  In collaboration with award-winning photographer, Hunter Leone, this unique set transports your photos back to the 19th century with an unbelievable effect seldom seen in the digital age. Experience our digitally reproduced wet plates and watch our actions and textures achieve the classic look everyone is searching for.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí