GreatertThanGatsby - The Complete Presets Bundle

GreatertThanGatsby - The Complete Presets Bundle

GreatertThanGatsby - The Complete Presets Bundle
GreatertThanGatsby - The Complete Presets Bundle

https://www.greaterthangaThe Complete Presets Collection includes all 8 Greater Than Gatsby Lightroom preset collections, with 323 innovative presets, for one deeply discounted price. Save $224 when you purchase this bundle that includes the best 

The Innocence Collection

The Wedding Collection

The Golden Hour Collection

The Newborn Collection

The Watercolor Film Collection

The Darkroom Film Collection

The Hitchcock Collection

Clean Workflow for Lightroom

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí