Gravity Magazine

Gravity Magazine

Gravity Magazine
Gravity Magazine

Gravity Magazine - Template

32 page layout A4, US Letter and Blurb magazine paper size Everything's fully editable All fonts used are free Stylish layout CMYK @300 DPI - Print ready Compatible with InDesign CS4 up to CC2019

Preview images are not included in download!

FILES INCLUDED

.indd files .idml files Help guide

IMPORTANT

All images are used for preview and illustration purposes only. No images are included in the download.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí