Grammar Genius 2 full download (book, Answer key, Video)

Grammar Genius 2 là quyển sách thứ hai trong bộ giáo trình "Grammar Genius" 4 mức độ được thiết kế chuyên dụng cho việc học ngữ pháp tiếng anh do NXB Hamilton House ấn hành.

Grammar Genius 2 full download (book, Answer key, Video)

Grammar Genius 2 là quyển sách thứ hai trong bộ giáo trình "Grammar Genius" 4 mức độ được thiết kế chuyên dụng cho việc học ngữ pháp tiếng anh do NXB Hamilton House ấn hành.
Các phần trong Grammar Genius 2:

  • Grammar Genius 2 - Video (Mp4)
  • Grammar Genius 2 - Student's book Keys (Pdf)
  • Grammar Genius 2 - Student's book (Pdf)
  • Grammar Genius 2 - Tests keys (Pdf)
  • Grammar Genius 2 - Tests (Pdf)

Grammar Genius 2 full download (book, Answer key, Video)

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí