Gold Night Flyer

Gold Night Flyer

Gold Night Flyer

Specification CMYK Color Mode 300 DPI Resolution Size 4”x 4” 0.25” Bleed in Each Side

===============================

Features 1 Color Free Fonts Editable Text Layers Smart Object Layer For Replace Photo Well Organized Layer

================================

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí