Glossy Plastic Container Mockup

Glossy Plastic Container Mockup

Glossy Plastic Container Mockup
Glossy Plastic Container Mockup

Showcase your work with this high-quality mockup of a glossy plastic container. Premium quality. Incredibly simple to use. Includes special layers and smart object for your amazing artworks. The item is presented in a half side view (high-angle shot).

This mockup is available for the purchase on Yellow Images only.

Sample design is not included in the download file.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí