Glitch V3 Photoshop Action

Glitch V3 Photoshop Action

Glitch V3 Photoshop Action
Glitch V3 Photoshop Action
>>> Very easy to apply this action on any image.
>>> This action is designed to transform your photos into Glitch V3 Photoshop Action .
>>> Easily editable & customization effect.
>>> High quality result.
>>> One click action
>>> Well group layer
>>> This action is specially made for photographers, graphic designer & artists..
>>> This action has been tested and working on Photoshop (English versions) CS3,CS4,CS5,CS6,CC,CC14,CC15,CC17,CC+.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí