Glitch Logo

Glitch Logo

Glitch Logo

PROJECT FEATURES:

  • Premiere Pro CC2015, CC2017, CC2018, CC2019 compatibility
  • Full HD (1920×1080), Vertical (1080×1920) resolutions
  • 01 media placeholder
  • Video tutorial includes
  • Modular construction
  • Non plugins version
  • Easy to edit
  • Music and video not included!
  • MUSIC HERE!

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí