Glitch Distruction- Photoshop Action

Glitch Distruction- Photoshop Action

Glitch Distruction- Photoshop Action
Glitch Distruction- Photoshop Action

Glitch Distruction Photoshop Actions is an amazing photoshop action which transforms your regular photos into Glitch Distruction effect. This action works in a non-destructive way to achieve a high quality look. So, the original image layer will remain unchanged. This action is exclusively designed for photographers & graphic designers. It’s a must have for photo effect lovers.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí