Glass Jar w/h Cashew Cream in Shrink Sleeve Mockup

Glass Jar w/h Cashew Cream in Shrink Sleeve Mockup

Glass Jar w/h Cashew Cream in Shrink Sleeve Mockup
Glass Jar w/h Cashew Cream in Shrink Sleeve Mockup

Contains special layers and smart objects for your work.

The jar’s filling isn’t editable. There is an option to switch the shrink sleeve. The item is presented in a front view.

This mockup is available for purchase only on Yellow Images.

Sample design is not included in the download file.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí