Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

Cuốn sách "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật"do tác giả Đỗ Xuân Lôi biên soạn là một giáo trình hay, cung cấp cho các bạn đọc các kiến thức cơ bản, quan trọng về thuật toán, giải thuật, trong ngôn ngữ lập trình, là cơ sở để các bạn nâng cao kỹ năng lập trình và giải quyết bài toán một cách tối ưu.

Cuốn sách bao gồm 11 chương những nội dung chính sau:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Thiết kế và phân tích giải thuật.

Chương 3: Giải thuật đệ qui.

Chương 4: Mảng và danh sách.

Chương 5: Ngăn xếp và hàng đợi.

Chương 6: Cây.

Chương 7: Đồ thị và các cấu trúc phi tuyến khác.

Chương 8: Quản lý bộ nhớ.

Chương 9: Sắp xếp.

Chương 10: Tìm kiếm.

Chương 11: Sắp xếp và tìm kiếm ngoài.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí