Giải vở bài tập toán 5 tập 2

Giải vở bài tập toán 5 tập 2

Giải vở bài tập toán 5 tập 2

Cuốn sách "Giải vở bài tập toán 5 tập 2" được soạn thảo nhằm giúp các em học sinh, các bậc phụ huynh tham khảo phương pháp giải chi tiết tất cả bài tập trong vở bài tập toán 5.

 

Nội dung cuốn sách giải chi tiết các bài tập các phần sau:

 

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

 • Bài 90. Hình thang
 • Bài 91. Diện tích hình thang
 • Bài 92. Luyện tập
 • Bài 93. Luyện tập chung
 • Bài 94. Hình tròn. Đường tròn
 • Bài 95. Chu vi hình tròn
 • Bài 96. Luyện tập
 • Bài 97. Diện tích hình tròn
 • Bài 98. Luyện tập
 • Bài 99. Luyện tập chung
 • Bài 100. Giới thiệu biểu đồ hình quạt
 • Bài 101 + 102. Luyện tập về tính diện tích
 • Bài 103. Luyện tập chung
 • Bài 104. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Bài 105. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 • Bài 106. Luyện tập
 • Bài 107. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 • Bài 108. Luyện tập
 • Bài 109. Luyện tập chung
 • Bài 110. Thể tích của một hình
 • Bài 111. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
 • Bài 112. Mét khối
 • Bài 113. Luyện tập
 • Bài 114. Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Bài 115. Thể tích hình lập phương
 • Bài 116 + 117. Luyện tập chung
 • Bài 118*. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • Bài 119 + 120. Luyện tập chung
 • Bài 121. Tự kiểm tra

CHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

 • Bài 122. Bảng đơn vị đo thời gian
 • Bài 123. Cộng số đo thời gian
 • Bài 124. Trừ số đo thời gian
 • Bài 125. Luyện tập
 • Bài 126. Nhân số đo thời gian với một số
 • Bài 127. Chia số đo thời gian cho một số
 • Bài 128. Luyện tập
 • Bài 129. Luyện tập chung
 • Bài 130. Vận tốc
 • Bài 131. Luyện tập
 • Bài 132. Quãng đường
 • Bài 133. Luyện tập
 • Bài 134. Thời gian
 • Bài 135. Luyện tập
 • Bài 136 + 137 + 138. Luyện tập chung

CHƯƠNG 5. ÔN TẬP

 • Bài 139. Ôn tập về số tự nhiên
 • Bài 140 + 141. Ôn tập về phân số
 • Bài 142 + 143. Ôn tập về số thập phân
 • Bài 144 + 145. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
 • Bài 146. Ôn tập về đo diện tích
 • Bài 147. Ôn tập về đo thể tích
 • Bài 148. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
 • Bài 149. Ôn tập về đo thời gian
 • Bài 150. Phép cộng
 • Bài 151. Phép trừ
 • Bài 152. Luyện tập
 • Bài 153. Phép nhân
 • Bài 154. Luyện tập
 • Bài 155. Phép chia
 • Bài 156 + 157. Luyện tập
 • Bài 158. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
 • Bài 159. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
 • Bài 160. Luyện tập
 • Bài 161. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
 • Bài 162. Luyện tập
 • Bài 163. Luyện tập chung
 • Bài 164. Một số dạng bài toán đã học
 • Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập
 • Bài 168. Ôn tập về biểu đồ
 • Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174. Luyện tập chung
 • Bài 175. Tự kiểm tra

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí